Teams

Senior6th East Asian Games

No Pos. Name Team
<Officials>
30 Maneger Hirotami Kojima Nagasaki Pref.
31 Coach Kazutoyo Hayase Japan Insurance
32 Coach Masafumi Nishi Eiwa Corp.
33 Coach Tetsuya Horii East Japan Railway
  Doctor Yosinori Kachi Saitama Red Cross Hospital
  Trainer Tetsuya Suzuki Sports programs
  Trainer Kanehiro Shibata Saibu Gas
  Offical Yutaka Shibata BFJ
       
11 P Ayumu Isikawa Tokyo Gas
14 P Hiroshi Urano Sega Sammy
16 P Daiki Tomei Subaru
17 P Junichi Katayama East Japan Railway
18 P Ryo Akiyoshi Panasonic
19 P Motoshi Oshiro JX-ENEOS
20 P Masamitsu Hamano Kyushu Japan Railway
21 P Kazumasa Yoshida East Japan Railway
9 C Yusuke Ueda NTT East Japan
27 C Shigeki Nakano Kyushu Japan Railway
28 C Yuki Futaba Toyota
4 IF/OF Ryota Ishioka East Japan Railway
5 IF Seiya Inoue Japan Insurance
6 IF Yuichi Tabata Honda
7 IF Kosuke Tanaka East Japan Railway
8 IF Yohei Kawato Honda
10 IF Keisuke Okazaki Hitachi
25 IF Hodaka Yamakawa Fuji Univ.
29 IF Kimio Watanabe JX-ENEOS
1 OF Masato Okawara Toshiba
2 OF Takumi Horioshi Nippon Steel Sumitomo Metals
3 OF Masataka Iryo JX-ENEOS
24 OF Akira Matsumoto East Japan Railway
26 OF Keisuke Matsushima Hakuwa Corp.